Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie x^2-3 = -6/7x + 2/7x^3. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia. Wzory skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.