Teoria
rozwiązanie
Przekształcając wielomian W(x)=x^4+x^3+27x+27 rozłóż go na czynniki, a następnie odczytaj pierwiastki. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Wzór skróconego mnożenia. Delta funkcji kwadratowej.