rozwiązanie
Wielomian P(x)=x^3-21x+20 rozłóż na czynniki liniowe, to znaczy zapisz go w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzory skróconego mnożenia. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.