rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Prosta przechodząca przez punkty (-4,-1) oraz (5,5) ma równanie A. y=x+3 B. y=2/3x + 5/3 C. y=x-3 D. y = 2/3x + 11/3 Funkcja liniowa. Rozwiązywanie układu równań metodą podstawiania. Rozwiązywanie układu równań metodą przeciwnych współczynników. Działania na liczbach ujemnych. Skracanie ułamków. Mnożenie ułamków. Ułamki zwykłe.