Zadania  +  Rozwiązania
Cechy podobieństwa trójkątów: 1. (bbb) bok - bok - bok Jeżeli odpowiednie boki trójkątów są proporcjonalne, to trójkąty są podobne. Twierdzenie odwrotne też jest prawdziwe. Jeżeli trójkąty są podobne, to ramiona tych samych kątów są proporcjonalne. Skale podobieństwa drugiego trójkąta względem pierwszego można policzyć dzieląc długość boku drugiego trójkąta przez długość boku odpowiadającego mu boku w pierwszym trójkącie. 2. (bkb) bok - kąt - bok Jeżeli trójkąty mają jeden kąt równy, a ramiona tego kąta są proporcjonalne, to trójkąty są podobne. 3. (kkk) kąt - kąt - kąt Jeżeli kąty trójkątów są równe, to trójkąty są podobne. W praktyce, jeżeli trójkąty mają dwa kąty równe, to trzeci też musi być równy. Jeżeli trójkąty są podobne, to odpowiednie kąty są takie same.