Jedna z trzech cech podobieństwa trójkątów. Skala podobieństwa. Twierdzenie odwrotne.