Jeżeli trójkąty mają jeden kąt równy, a boki tworzące ramiona kąta są proporcjonalne, to trójkąty są podobne.