Cechy podobieństwa trójkątów. Twierdzenie odwrotne: Jeżeli trójkąty są podobne, to odpowiednie kąty są takie same.