rozwiązanie
Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym |DE|=|AE|. Miara kąta BCE jest równa 106°. Jaką miarę ma kąt AEC? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 148°, B. 122°, C. 74°, D. 58°. Równoległobok. Suma kątów w trójkącie. Kąty wierzchołkowe i przyległe. Trójkąt równoramienny.