Ramiona kątów wierzchołkowych tworzą dwie przecinające się w punkcie O proste. Kąty wierzchołkowe mają równe miary. Kąty przyległe mają wspólne jedno ramię, a pozostałe ramiona tworzą prostą. Suma miar kątów przyległych jest równa 180 stopnie.