Wyprowadzenie wzoru na pole równoległoboku P = 1/2⋅p⋅q⋅sinα. Obliczanie pola równoległoboku na podstawie długości przekątnych i sinusa kąta między nimi.