Wykres funkcji cotangens (ctg) przedstawiłem na rysunku. Własności funkcji cotangens (ctg): Dziedzina - zbiór liczb rzeczywistych oprócz liczb określonych wzorem {k*pi}. Zbiór wartości - Y = R. Miejsce zerowe - x=pi/2+k*pi, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Monotoniczność - funkcja jest przedziałami monotoniczna, rosnąca w przedziałach (k*pi,pi+k*pi). Różnowartościowość - funkcja nie jest różnowartościowa. Parzystość: funkcja jest nieparzysta. Okresowość - funkcja jest okresowa. Okres podstawowy wynosi T = pi.