Teoria
rozwiązanie
Określ liczbę pierwiastków równania 1/2 x^2 + (m+2)x + m + 6 = 0 w zależności od parametru m. Równanie kwadratowe. Delta funkcji kwadratowej. Wartości dodatnie na wykresie funkcji. Wartości ujemne na wykresie funkcji. Wzory skróconego mnożenia. Funkcja liniowa.