rozwiązanie
Oblicz objętość ostrosłupa trójkątnego ABCS, którego siatkę przedstawiono na rysunku. Trójkąt prostokątny. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie. Ostrosłupy.