Zadania  +  Rozwiązania
Okrąg opisany na trójkącie zawiera wszystkie trzy wierzchołki trójkąta. Aby policzyć promień okręgu opisanego na trójkącie biorę długość dowolnego boku trójkąta i dzielę przez podwojony sinus kąta znajdującego się naprzeciwko tego boku. Trójkąt oparty na średnicy jest prostokątny. Środek okręgu opisanego na trójkącie znajdujemy rysując symetralne boków trójkąta.