rozwiązanie
Ciąg geometryczny (a_n) ma 100 wyrazów i są one liczbami dodatnimi. Suma wszystkich wyrazów o numerach nieparzystych jest sto razy większa od sumy wszystkich wyrazów o numerach parzystych oraz log a_1 + log a_2 + log a_3 + ... + log a_{100} = 100. Oblicz a_1. Ciąg geometryczny. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie. Wzory do liczenia logarytmów. Ciąg arytmetyczny. Logarytm dziesiętny.