Zadania  +  Rozwiązania
Wzory. Logarytmy. Logarytm z 1. Logarytm o takiej samej podstawie jak liczba logarytmowana. Dodawanie i odejmowanie logarytmów. Zamiana podstawy w logarytmie.