Wzór na zamianę podstawy logarytmu. Z jednego logarytmu można zrobić iloraz dwóch logarytmów o dowolnej podstawie.