rozwiązanie
Zadanie: zbadaj monotoniczność funkcji. Zadania z pochodnej funkcji. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej. Wykres funkcji kwadratowej. Badanie monotoniczności funkcji za pomocą pochodnej.