rozwiązanie
Rozwiąż nierówność x^4+x^2 >= 2x. Nierówność wielomianowa. Rozkład wielomianu na czynniki. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Wartości nieujemne na wykresie funkcji. Wzory skróconego mnożenia. Równanie kwadratowe.