Teoria
rozwiązanie
Sprawdź, czy punkty A=(2,1), B=(4,5) i C=(-3,-9) są współliniowe. Równanie kierunkowe prostej. Wyznaczanie równania prostej. Układ równań liniowych. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.