rozwiązanie
Sprawdź, czy punkty A=(2,1), B=(4,5) i C=(-3,-9) są współliniowe. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.