rozwiązanie
Rozwiąż przekształcając równanie: -2x+5=5x^2-2x^3, -{2/3}(x+1)(x+2)=x^3, x^2-3=-{6/7}x+{2/7}x^3 Rozkład wielomianu na czynniki. Wzory skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.