Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie -9x-5x^2=-x^3-45. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.