rozwiązanie
Rozwiąż przekształcając równanie: -9x-5x^2=-x^3-45, -3x=4x^2-x^3-12, -14+x^3+2x=7x^2 Rozkład wielomianu na czynniki. Wzory skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.