Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie 1+x^2=x^3+x. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Suma kwadratów.