Teoria
rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Wielomiany W(x)=ax(x+b)^2 i V(x)=2x^3-12x^2+18x są równe. Oblicz a i b. Wielomiany równe. Wzór skróconego mnożenia. Rozwiązywanie układu równań metodą podstawiania. Wzory skróconego mnożenia. Zadania na metode podstawiania..