rozwiązanie
W stożek, którego średnica podstawy ma długość 6cm a wysokość 4cm, wpisano kulę. Oblicz pole powierzchni i objętość kuli. Stożek. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt. Kula.