Zadania  +  Rozwiązania
Po obróceniu koła wokół prostej zawierającej średnice otrzymujemy kulę, co widać na pierwszych dwóch rysunkach. Powierzchnia kuli to sfera, jej pole liczymy ze wzoru P=4*pi*R^2. Wzór na objętość kuli V=4/3*pi*R^3.