Zadania  +  Rozwiązania
Okrąg o środku A. Koło o środku A. Promień, średnica i cięciwa okręgu lub koła.