Liczenie pola powierzchni i objętości kuli. Liczenie długości promienia kuli.