rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pole powierzchni kuli, której objętość wynosi 20cm3. Kula.