rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz objętość kuli, której pole powierzchni wynosi 16 pi cm2 Kula.