rozwiązanie
Oblicz pole powierzchni i objętość kuli, której promień ma długość 6cm. Kula.