Zadania  +  Rozwiązania
Po obróceniu trójkąta prostokątnego wokół prostej przechodzącej przez jedną z przyprostokątnych tego trójkąta otrzymuję stożek. Literą l jest oznaczona tworząca stożka. Wzór na tworzącą stożka jest na rysunku. Literą gamm oznaczyłem kąt rozwarcia stożka. Wzór na objętość stożka to V=1/3*pi*r^2*H. Powierzchnia boczna stożka po rozłożeniu to wycinek koła. Wzór na pole podstawy stożka to Pb=pi*r^2. Wzór na pole powierzchni bocznej stożka to Pb=pi*r*l. Wzór na pole całkowite to Pc=pi*r*(r+l). Przekrój osiowy stożka to trójkąt równoramienny.