Zadania  +  Rozwiązania
Wszystkie boki trójkąta są styczne do okręgu wpisanego w ten trójkąt. Promień okręgu wpisanego w trójkąt liczę dzieląc podwojone pole trójkąty przez obwód tego trójkąta. Promień okręgu wpisanego w trójkąt zwykle się rysuje prowadząc ten promień do jednego z punktów styczności okręgu z bokami trójkąta. Środek okręgu wpisanego w trójkąt znajdujemy rysując dwusieczne kątów trójkąta.