rozwiązanie
Rozkładanie wielomianów na czynniki. Pierwiastki wielomianów. Wzory skróconego mnożenia. Odczytywanie pierwiastków wielomianów. Delta wyrażenia kwadratowego. Wzory skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.