rozwiązanie
Uprość pierwiastek √(3-2√2). Definicja wartości bezwzględnej. Wzory skróconego mnożenia.