rozwiązanie
Rozwiązywanie nierówności (x-1)^2-2x >= 1-(2-x)(2+x). Wzory skróconego mnożenia. Wzory skróconego mnożenia. Zadania z nierówności liniowych..