Zadania  +  Rozwiązania
Po obróceniu prostokąta wokół prostej przechodzącej przez jeden z jego boków otrzymujemy walec. Na trzecim rysunku jest walec o promieniu r i wysokości H. Wzór na objętość walca to V=pi*r^2*H. Powierzchnię walca można rozciąć na dwa koła i prostokąt o bokach długości 2*pi*r i H. Pole podstawy walca to wzór pole koła Pp=pi*r^2. Pole powierzchni walca to wzór na pole prostokąta Pb=2*pi*r*H. Pole całkowite walca dane jest wzorem Pc=2*Pp+Pb=2*pi*r^2+2*pi*r*H. Przekrój osiowy walca to prostokąt.