Liczenie objętości, pola powierzchni bocznej, całkowitej walca.