rozwiązanie
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej f(x) = -x^2+6x-5. Odczytanie z wykresu zbioru wartości. Rozwiązanie nierówności f(x) ≥ 0. Liczenie współczędnych wierzchołka, delty. Odczytywanie z wykresu zbioru wartości. Odczytywanie z wykresu rozwiązania nierówności. Wykres funkcji kwadratowej. Równanie kwadratowe. Zbiór wartości funkcji.