rozwiązanie
Państwo Nowakowie przeznaczyli 26000 zł na zakup działki. Do jednej z ofert dołączono rysunek dwóch przylegających do siebie działek w skali 1:1000. Jeden metr kwadratowy gruntu w tej ofercie kosztuje 35 zł. Oblicz, czy przeznaczona przez państwa Nowaków kwota wystarczy na zakup działki P_2. Trójkąty podobne. Cecha podobieństwa trójkątów bok - bok - bok. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta.