rozwiązanie
Znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej y=x^2+4x-2 na przedziale <-1,1>. Liczenie delty, współrzędnych wierzchołka i wartości na krańcach przedziału. Wykres funkcji kwadratowej. Odczytywanie z wykresu najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale. Wykres funkcji kwadratowej. Równanie kwadratowe.