rozwiązanie
Funkcja jest określona wzorem: f(x)=x^2-6x+12. a) Rozwiąż nierówność f(x)-19>0. b) Uzasadnij, że obrazem wykresu funkcji f, w symetrii względem prostej o równaniu x=6, nie jest parabola, określona równaniem y=(x-9)^2+6 Nierówności kwadratowe. Równanie kwadratowe. Wykres funkcji kwadratowej.