Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie -2/3(x+1)(x+2) = x^3. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Suma kwadratów.