Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie -3x = 4x^2-x^3-12. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.