Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie 3x^2-4x=-x^3+12. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.