Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie x^3=2x^2-2+x. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.