Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie 3x^3+6x^2+4x+8=0. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Suma kwadratów.