Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie 2x^3-4x^2-6x+12=0. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu.