rozwiązanie
Pole powierzchni całkowitej prawidłowego ostrosłupa trójkątnego równą się 144 pierwiastków z 3, a pole jego powierzchni bocznej 96 pierwiastków z 3. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Funkcje trygonometryczne. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Pole trójkąta. Twierdzenie Pitagorasa. Ostrosłupy.